Adresa
Radoboj 8, 49232 Radoboj
Djelatnost
8411, Opće djelatnosti javne uprave
OIB
OIB: 25976958441
MB
02576040
Radno vrijeme
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
Telefon 1
049/349-109
Telefon 2
049/349-110
Fax
049/350-112
E-mail adresa

Postupci u tijeku

Javno savjetovanje – Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Radoboj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Radoboj upućuje

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak
na području Općine Radoboj

Ovi putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane, da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Radoboj.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti daje se na uvid nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Radoboj te omogućuje upisivanje komentara u obrascu objavljenom na službenim internetskim stranicama Općine.

Pravna osnova za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Radoboj je članak 19.a Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23; dalje u tekstu: Zakon), kojim je propisano da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuju visinu poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poraza na dohodak, pri čemu općina može propisati nižu stopu u granicama od 15% do 22% te višu stopu u granicama od 25% do 33%.

Slijedom navedenog, izrađen je prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Radoboj.

Savjetovanje traje od 6. studenog 2023. godine do zaključno do 6. prosinca 2023. godine, do kada će se zaprimati Vaši prijedlozi, primjedbe i sugestije.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: opcina@radoboj.hr. ili osobno/poštom na adresu Općina Radoboj, Jedinstveni upravni odjel, Radoboj 8, 49232 Radoboj.

Nakon obrade zaprimljenih prijedloga, primjedbi i sugestija izraditi će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim internetskim stranicama Općine.

Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i sugestije unijet će se u konačni prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Radoboj, te dostaviti Općinskom vijeću Općine Radoboj na usvajanje.

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content