Radno vrijeme
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
Telefon 1
049/349-109
Telefon 2
049/349-110
Fax
049/350-112
E-mail adresa

Postupci u tijeku

Javno savjetovanje – Odluka o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Radoboj

Datum objave: 28.03.2024.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Radoboj upućuje

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Radoboj

Ovi putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane, da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Radoboj.

Objavom savjetovanje zainteresiranoj javnosti daje se na uvid nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Radoboj  te omogućuje upisivanje komentara u obrascu objavljenom na službenim internetskim stranicama Općine.

Savjetovanje traje od 28. ožujka 2024. godine do zaključno do 27. travnja 2024. godine, do kada će se zaprimati Vaši prijedlozi, primjedbe i sugestije.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: opcina@radoboj.hr. ili osobno/poštom na adresu Općina Radoboj, Jedinstveni upravni odjel, Radoboj 35, 49232 Radoboj.

Nakon obrade zaprimljenih prijedloga, primjedbi i sugestija izraditi će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim internetskim stranicama Općine.

Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i sugestije unijet će se u konačni prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Radoboj , te dostaviti Općinskom vijeću Općine Radoboj na usvajanje.

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content