Adresa
Radoboj 8, 49232 Radoboj
Djelatnost
8411, Opće djelatnosti javne uprave
OIB
OIB: 25976958441
MB
02576040
Radno vrijeme
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
Telefon 1
049/349-109
Telefon 2
049/349-110
Fax
049/350-112
E-mail adresa

Postupci u tijeku

Javno savjetovanje – Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Radoboj

Datum objave: 06.11.2023.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Radoboj upućuje

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Radoboj

Ovi putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane, da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Radoboj.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti daje se na uvid nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Radoboj te omogućuje upisivanje komentara u obrascu objavljenom na službenim internetskim stranicama Općine.

Pravna osnova za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Radoboj je članak 20. Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23; dalje u tekstu: Zakon) kojim su propisani porezi koje jedinice lokalne samouprave mogu uvesti, članak 26. kojim je propisano da se porez na kuće za odmora plaća od 0,60 do 5,00 eura po m2 korisne površine kuće za odmor, te članak 42. Zakona kojim je propisano da predstavničko tijelo svojom odlukom utvrđuje visinu stope poreza, odnosno visinu poreza i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Jedinice lokalne samouprave svoju odluku o lokalnim porezima dužne su uskladiti sa odredbama tog Zakona do 15. prosinca 2023. godine, kako bi ista stupila na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Slijedom navedenog, izrađen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Radoboj.

Savjetovanje traje od 6. studenog 2023. godine do zaključno do 6. prosinca 2023. godine, do kada će se zaprimati Vaši prijedlozi, primjedbe i sugestije.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: opcina@radoboj.hr. ili osobno/poštom na adresu Općina Radoboj, Jedinstveni upravni odjel, Radoboj 8, 49232 Radoboj.

Nakon obrade zaprimljenih prijedloga, primjedbi i sugestija izraditi će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim internetskim stranicama Općine.

Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i sugestije unijet će se u konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Radoboj, te dostaviti Općinskom vijeću Općine Radoboj na usvajanje.

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content