Adresa
Radoboj 8, 49232 Radoboj
Djelatnost
8411, Opće djelatnosti javne uprave
OIB
OIB: 25976958441
MB
02576040
Radno vrijeme
Pon-Pet: 07:00 - 15:00
Telefon 1
049/349-109
Telefon 2
049/349-110
Fax
049/350-112
E-mail adresa

Postupci u tijeku

Javno savjetovanje – Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Datum objave: 06.11.2023.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Radoboj upućuje

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Ovi putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane, da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.

Objavom savjetovanje zainteresiranoj javnosti daje se na uvid nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi te omogućuje upisivanje komentara u obrascu objavljenom na službenim internetskim stranicama Općine.

Pravna osnova za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi je članak 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim se utvrđuje nadležnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za donošenje predmetne Odluke.

Savjetovanje traje od 6. studenog 2023. godine do zaključno do 6. prosinca 2023. godine, do kada će se zaprimati Vaši prijedlozi, primjedbe i sugestije.

Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: opcina@radoboj.hr. ili osobno/poštom na adresu Općina Radoboj, Jedinstveni upravni odjel, Radoboj 8, 49232 Radoboj.

Nakon obrade zaprimljenih prijedloga, primjedbi i sugestija izraditi će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim internetskim stranicama Općine.

Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i sugestije unijet će se u konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, te dostaviti Općinskom vijeću Općine Radoboj na usvajanje.

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content