O Radoboju

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je glavno tijelo u općini. Ujedno, ono je predstavničko tijelo čije predstavnike biraju građani općine i ono obavlja poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug. Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo građana, donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove. Općinsko vijeće odlučuje o potrebama i interesima građana od lokalnog značaja, a osobito o utvrđivanju prostora i urbanističkom planiranju, o utvrđivanju naselja stanovanja, o komunalnim djelatnostima, o brizi za djecu, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi, športu i tehničkoj kulturi o zaštiti i unapređenju okoliša te ostalim potrebitim stvarima.

Radoboj je 1993. godine opet postao samostalna jedinica lokalne uprave i samouprave. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Radoboj održana je 21. travnja 1993. godine. Od 16 članova vijeća HDZ je imao 12 vijećnika, bili su to: Mijo Košutić, Josip Tušek, Juraj Šalković, Ivan Rukav, Ivan Švaljek, Stjepan Kveštak, Zvonko Ferk, Petar Košutić, ing. Ivan Poljak (obnašao je dužnost predsjednika Vijeća), Dragutin Kušer, Stanko Cerovečki i Antun Fruk. Vijećnici s liste HSLS-a, HNS-a i SDP-a bili su: Janko Jambrek, Ivan Mikša, Vinko Rihtar i Andrija Šalković.

Godine 1997. uslijedili su novi lokalni izbori. Status članova Općinskog vijeća Radoboj, temeljem glasovanja građana, dobili su: Stjepan Poljak – predsjednik Općinskog vijeća, Stanko Cerovečki i Josip Dunaj – potpredsjednici, Božidar Cerovečki, Janko Cvetko, Dragutin Inkret, Mijo Košutić, Petar Košutić, Alojz Kovačić, Petar Oraić, Franjo Ranogajec, Vinko Rihtar, Ivan Rukav, Ivan Švaljek, Zdenko Vidović i Milivoj Strahinec.

Općinsko vijeće od trećeg mandata broji 13 članova i u njemu su od (2001. godine do 2003. godine) bili Josip Horvat, Franjo Ranogajec, Franjo Pospiš, Petar Košutić, Franjo Novački, Branko Ferek Jambrek, Janko Oraić, Josip Krleža, Mijo Košutić, Stjepan Poljak, Janko Jambrek, Alojz Sajko i Ivan Švaljek. Kako su 2003. godine raspisani izvanredni lokalni izbori novi članovi Općinskog vijeća (ušli su u mandatno razdoblje 2001. – 2005.) postali su Marjan Dunaj – predsjednik, Anđelko Ferek – Jambrek i Josip Topolovec – potpredsjednici, Mijo Košutić, Marijan Macan, Franjo Novački, Franjo Poljak, Stjepan Poljak Kec, Stjepan Poljak, Milivoj Strahinec, Zdenko Vidović, Ivan Vuzem i Janko Zajec.

U mandatnom razdoblju 2005. – 2009. dužnost člana Općinskog vijeća Općine Radoboj obnašali su sljedeći članovi: Anđelko Ferek – Jambrek, Josip Horvat, Marijan Macan, Dragica Ferek – Jambrek, Robert Rukav, Ivan Vuzem, Mirko Kiseljak, Ljudevit Macan, Janko Zajec, Mijo Košutić, Antun Fruk, Zvonko Pavrlišak i Alojz Sajko.

U mandatu 2009. – 2013. članovi Općinskog vijeća Općine Radoboj bili su: Ladislav Fruk, Dragutin Gerić, Josip Potočki, Dragutin Kiseljak, Dragica Ferek – Jambrek, Franciska Švaljek, Alojz Sajko – izabran za predsjednika Vijeća, Zdenko Vidović, Mirko Kiseljak, Mateja Topolovec, Zvonko Pavrlišak, Robert Mikša i Matija Oraić (do 2012. godine) – potpredsjednici Vijeća i Kristina Jurinjak (od 2012.).

U mandatu 2013. – 2017. članovi Općinskog vijeća Općine Radoboj bili su: Alojz Sajko – predsjednik vijeća, Robert Mikša i Dubravko Kranjčec – potpredsjednici vijeća, Josip Potočki, Dragutin Gerić, Dragutin Kiseljak, Josip Krleža, Ljerka Strahinec, Ivan Miljan, Zvonko Pavrlišak, Vedran Svedružić, Mario Herak i Josip Tušek.
U mandatnom razdoblju 2017. – 2021. u aktualni saziv Općinskog vijeća Općine Radoboj izabrani su sljedeći članovi: Igor Cigula – predsjednik vijeća, Robert Mikša i Ivan Malogorski – potpredsjednici vijeća, Romina Macan, Valentina Cerovec, Dragutin Gerić, Ljerka Strahinec, Kristina Kiseljak, Stjepan Košutić, Zvonko Pavrlišak, Dubravko Kranjčec, Vedran Svedružić i Mario Herak.

Slika: Članovi aktualnog saziva Općinskog vijeća općine Radoboj u mandatnom razdoblju 2017. – 2021.

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content