Kategorije

Uređenje objekta “Hiža vinove loze”

Uređenje objekta “Hiža vinove loze”

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Općina Radoboj priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: Uređenje objekta „Hiža vinove loze“.

Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Općina Radoboj je dana 31. listopada 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio Dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 5. studenog 2018. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj Općina Radoboj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Dokumentacija za prethodno savjetovanje može se vidjeti na sljedećoj poveznici u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

Prethodno savjetovanje – nacrt dokumentacije o nabavi

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektim

Izvješće o provedenom savjetovanju 

Energetska obnova zgrade društvene namjene – “Hiža vinove loze”

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Općina Radoboj priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: Energetska obnova zgrade društvene namjene – „Hiža vinove loze“.
Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Općina Radoboj je dana 26. listopada 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio Dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 31. listopada 2018. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj Općina Radoboj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Dokumentacija za prethodno savjetovanje može se vidjeti na sljedećoj poveznici u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

Prethodno savjetovanje – nacrt dokumentacije o nabavi

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom savjetovanju 

 

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content