Kategorije

Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC-KŠ-Brod-D35 na području Općine Radoboj

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Općina Radoboj priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova za predmet nabave: Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC-KŠ-Brod-D35 na području Općine Radoboj. Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Općina Radoboj je dana 19. travnja 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio Dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 24. travnja 2018.Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj Općina Radoboj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Obzirom da iz tehničkih razloga prilog br. 7.3. Dokumentacije nije objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, zainteresirani gospodarski subjekti isti mogu preuzeti na sljedećoj poveznici;

Glavni građevinski projekt oznake TD 74/15-GLTakođer kompletnu dokumentaciju za prethodno savjetovanje možete vidjeti na sljedećoj poveznici u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Prethodno savjetovanje – nacrt dokumentacije o nabavi 

Izvješće o provedenom savjetovanju

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content