Kategorije

Asfaltiranje javnih puteva na području Općine Radoboj

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da Naručitelj Općina Radoboj priprema postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja okvirnog sporazuma za predmet nabave: Asfaltiranje javnih puteva na području Općine Radoboj.

Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Općina Radoboj je dana 5. srpnja 2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavio Dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za navedeni predmet nabave. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje zaključno do 10. srpnja 2019. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj Općina Radoboj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju te ga objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Dokumentacija za prethodno savjetovanje može se vidjeti na sljedećoj poveznici u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content