Kategorije

Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji mjesnog groblja Radoboj

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji mjesnog groblja Radoboj.
Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave na slijedećem linku:

Postupak javne nabave – cjelokupna dokumentacija
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6919394

Rok za dostavu ponuda je 6. prosinca 2022. do 09:00:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content