Kategorije

2018. godina

Uređenje objekta „Hiža vinove loze“

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Uređenje objekta „Hiža vinove loze“.

Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave na slijedećem linku:

Postupak javne nabave – cjelokupna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda je 30. studeni 2018. do 9:00:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda.

Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC-KŠ-Brod-D35 na području Općine Radoboj

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC-KŠ-Brod-D35 na području Općine Radoboj.

Cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetni postupak javne nabave može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave na slijedećem linku:

Postupak javne nabave – cjelokupna dokumentacija 

Rok za dostavu ponuda je 22. svibnja 2018. do 9:00:00 sati kada će se održati javno otvaranje ponuda.

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content