O Radoboju

Komisije povjerenstva i odbori

Općinsko vijeće osniva stalne odbore, komisije i radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svoga djelokruga, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata vijeća te za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća. Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i povremena radna tijela radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja, pripreme prijedloga odgovarajućega akta ili za izvršavanje drugi poslova vijeća.

Mandatna komisija:
Robert Mikša –predsjednik
Stjepan Košutić- član
Ivan Malogorski – član

Odbor za izbor i imenovanje
Valentina Cerovec – predsjednik
Ljerka Strahinec – član
Kristina Kiseljak – član
Ivan Malogorski – član
Romina Macan – član

Odbor za financije i proračun
Igor Cigula – predsjednik
Dragutin Gerić – član
Robert Mikša – član
Ivan Malogorski – član
Vedran Svedružić – član

Odbor za poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja
Božidar Cerovečki
Mladen Dunaj
Viktor Pohižek
Kristina Hlebec
Vladimir Vidović

Odbor za vatrogastvo
Marijan Lovrenčić
Slavko Presečki
Zlatko Pospiš
Stjepan Sirovec
Tomislav Tušek

Odbor za turizam i kulturu
Ivana Hazulin
Dubravko Kranjčec
Dragica Pospiš
Vanja Potočki
Robert Mikša

Odbor za poljoprivredu i ekologiju
Petra Bralić
Mladen Fruk
Branka Oslić
Ivan Malogorski
Luka Čuljak

Odbor za međugeneracijsku solidarnost
Ivan Malogorski
Zvonko Pavrlišak
Ljerka Strahinec
Snježana Rihtar
Kristina Kiseljak

Komisija za izgradnju i održavanje općinskih cesta

Dragutin Gerić
Stjepan Košutić
Branka Oslić
Mario Herak
Stjepan Sirovec

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Dijana Hršak
Josip Krleža
Branka Oslić

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content