O Radoboju

Jedinstveni Upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel u svom radu izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih odluka i zaključaka Općinskog vijeća i Načelnika općine. Neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug općine, prati stanje iz svoga djelokruga i o tome izvještava Načelnika i Općinsko vijeće, priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće , izrađuje analize iz svog djelokruga i podnosi izvješća Općinskom načelniku, Općinskom vijeću i nadležnim državnim ministarstvima, ustanovama i zavodima, prati stanje u upravnim područjima i rješava u upravnim stvarima . Upravni odjel donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Radoboj je radnim danom od 7. – 15. sati, dok u ljetnim mjesecima ono iznosi od 7. – 17. sati. U to vrijeme svi mještani i stranke u postupku mogu saznati potrebite informacije, uputiti određene upite i komentare, te zatražiti rješavanje potrebitih stvari iz samog djelokruga lokalne samouprave.

Kontakt JUO Općine Radoboj:

Radoboj 8, 49 232 Radoboj
Tel: 049/349 -109 i 049/349-110
Fax: 049/ 350-112
e-mail adresa: opcina@radoboj.hr

Djelatnici JUO Općine Radoboj

Pročelnica

Marija Pernjek
049/349-109
marija.pernjek@radoboj.hr

Referent za knjigovodstvene poslove

Mateja Poljak
049/ 349 -109
mateja.poljak@radoboj.hr

Stručni suradnik; komunalni i poljoprivredni redar

Branka Oslić
049/ 349 -109
branka.oslic@radoboj.hr

Administrativni tajnik

Snježana Rihtar
049/349 -109
snjezana.rihtar@radoboj.hr

Komunalni radnik za održavanje javnih površina, groblja

Andrija Kadoić

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content