Prostorno uređenje

Javna rasprava o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj

Temeljem članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 63A/23) te Zaključka načelnika o utvrđivanju prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj za javnu raspravu (KLASA350-02/23-01/0002 URBROJ: 2140-26-24-27 od 21.3.2024.godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Radoboj objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj

1. Javna rasprava o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj (dalje u tekstu: Plan) održati će se u razdoblju od 02. do 10. travnja 2024. godine.
2. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Radoboj, Radoboj, Radoboj 35, radnim danom od 8 do 13 sati.
3. Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Općine Radoboj (www.radoboj.hr).
4. Javno izlaganje održat će se 04. travnja 2024. godine s početkom u 14 sati, u prostorijama Hiže vinove loze, Radoboj 35.
5. Zainteresirane osobe mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe.
6. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 10. travnja 2024. godine predajom u pisarnicu Općine Radoboj, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Radoboj, Radoboj 8, 49232 Radoboj.
7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Dokumenti za preuzimanje:
Podjeli ovaj članak na društvenim mrežama:
Ostale novosti
Sport

Odobren projekt „Aktivna zajednica“ Hrvatskog olimpijskog odbora

Manifestacije

Ljetna ART&JOY radionica u Radoboju

Manifestacije

Predstava “Ljubaf” Kerekesh teatra dolazi u Radoboj

Manifestacije

Projekcija filma “Dnevnik Pauline P.”

Manifestacije

Večer skečeva KUD-a Krapina

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content