Tip operacije 7.2.2.


Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC-KŠ-Brod-D35 na području Općine Radoboj - građevina infrastrukturne namjene 3. skupine 

KORISNIK PROJEKTA:

Općina Radoboj

Radoboj 8

49232 Radoboj

FOND:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

MJERA:

M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Podmjera 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Tip operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

UGOVOR:

Ugovor o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, broj ugovora 774551/2018.

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta je poticati regionalni razvoj Republike Hrvatske te održivi društveni i gospodarski rast i razvoj općine uz osiguranje kvalitetne prometne povezanosti poslovnih, javnih i fizičkih objekata. Zadaća planirane rekonstrukcije je da se kroz razvoj male infrastrukture omogući razvoj poljoprivrede, gospodarstva i turizma, te da se stvori okruženje koje će poticajno djelovati na razvoj poduzetničke inicijative kako za lokalno stanovništvo tako i za potencijalne investitore. Uz rekonstrukciju ceste koja će doprinijeti kvalitetnijom prometnoj povezanosti cilj je riješiti i odvodnju oborinskih voda i ostale prateće instalacije u zahvatu ceste što će doprinijeti sigurnosti odvijanja prometa.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Projektom će se rekonstruirati 2.085,00 metara nerazvrstane ceste na području Općine Radoboj koja će omogućivati stanovnicima dijela naselja Gornja Šemnica i Kraljevac Šemnički pristup prometnicama višeg ranga u pogledu odvijanja svakodnevnih migracija. Glavne karakteristike predmetne trase u horizontalnom smislu veliki je broj krivina. Niveleta cesta ima brdovite karakteristike sa uzdužnim nagibima do 18 % te u kombinaciji sa malim radijusima horizontalnih krivinama predstavlja određena ograničenja. Trup ceste najčešće se nalazi u zasjeku ili usjeku. S obzirom na navedeno postojeće stanje i prometno opterećenje planiranom rekonstrukcijom koja podrazumijeva temeljitu rekonstrukciju donjeg ustroja cesta sa izvedbom oborinskog sustava odvodnje u dužini 1,8 km, novim asfaltnim slojem i ostalim tehničkim detaljima predviđenim projektom postići će se veća kvaliteta i sigurnost odvijanja prometa koja će u konačnici imati pozitivne učinke na život mještana koji gravitiraju i koriste predmetnu cestu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA:

Ukupna vrijednost projekta: 7.105.322,64 kuna

Ukupan iznos prihvatljivih troškova: 6.897.075,50 kuna

Iznos potpore za dodjelu: 6.897.075,50 kuna

Iznos potpore iz proračuna EU: 5.862.514,18 kuna

Iznos potpore iz proračuna RH: 1.034.561,32 kuna

napomena: svi troškovi izraženi su sa PDV-om

 

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak,
07:00 - 15:00

Projekt Aktivni i nakon 65-e

Projekt Kreativno online

Javno.Radoboj.hr

Proracun

NK Radoboj

tmpAE

Općina prijatelj djece

tmpC004

Legenda o dedeku i babici

tmp2555

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti internet stranice Općine Radoboj

radoboj.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice radoboj.hr slažete se sa korištenjem kolačića.