Udruge - Ostalo

Društvo naša djeca Radoboj

U Radoboju je 2013. godine osnovano Društvo «Naša djeca». Cilj mu je organiziranje i vođenje akcija na dobrobit djece. Riječ je o nevladinoj, humanitarnoj i edukativnoj udruzi roditelja i prijatelja djece. Prilikom osnivanja društvo je imalo 17 članova. Za predsjednicu Društva izabrana je Sanja Dunaj, a potpredsjednica je Dragica Pospiš. Općina Radoboj podržala je ovu akciju jer ona predstavlja dalji doprinos unapređivanju pažnje prema najmlađim stanovnicima, a što se dokazuje kroz izgradnju brojnih igrališta, a surađuje se s nastavnicima i školom.

 Osnivanju ovog Društva prethodila je, na području općine Radoboj, izgradnja sedam igrališta za najmlađe: u Gornjoj Šemnici, u Radoboju, Radobojskom Orehovcu, Radobojskom Strahinju, Radobojskim Bregima, Jazvinama i u naselju Mikši.

  Na području općine, u prosjeku živi oko 750 djece, a u jednoj školskoj godini nastavu pohađa njih 250. Za pokrivanje troškova vezanih uz stvaranje što boljih uvjeta za najmlađe i za njihove aktivnosti iz općinskog proračuna izdvajaju se znatna sredstva. Ona su namijenjena za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, za naobrazbu djece s teškoćama u razvoju, za predškolski odgoj, školske aktivnosti, školu plivanja, za troškove školskih natjecanja, nabavu darova povodom dječjih blagdana, za prijevoz učenika u škole te za izgradnju i održavanje dječjih igrališta, za besplatnu školsku kuhinju, jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete, a upravo veliku ulogu u realizaciji svega navedenoga i dostupnosti svakom djetetu ima Društvo naša djeca Radoboj.

 U novom izbornom razdoblju Udrugu Društvo naša djeca Radoboj predstavljaju i zastupaju Ivana Hazulin – predsjednica i Ana Florjan – tajnica.

DVD Gornja Šemnica

DVD Gornja Šemnica osnovan je 22.travnja 1951. Osnivači društva bili su: Josip Macan – predsjednik, Ivan Oraić – komandir, Josip Veseljak – tajnik itd. Gradnja zgrade DVD-a u Šemnici Gornjoj počela je 1978. Gradnja vatrogasnog doma završena je 1979. godine u samom centru mjesta Šemnice Gornje. Godine 1997. dograđena je garaža za veće vozilo i uređen sanitarni čvor te proširen prostor dvorane. Tada je predsjednik društva bio Branko Risek, koji je bio i glavni pokretač akcija.

Na vatrogasnom natjecanju organiziranom 1999. godine na razini Krapinsko- zagorske županije općinu Radoboj jedino je zastupao DVD Šemnica Gornja. Po prvi puta u svojoj povijesti ovo je Društvo sudjelovalo u natjecanjima s tri ekipe: Žene A, Muški A i Muški B. Najbolji rezultat, treće mjesto, osvojila je ženska ekipa, čime je stekla pravo nastupa na državnom vatrogasnom natjecanju.

Funkciju predsjednika DVD-a od osnutka pa do danas obnašali su: Josip Macan, Janko Sajko, Viktor Dugina, Alojz Košutić, Marijan Oraić, Dragutin Horvat, Mirko Tepuš, Branko Risek, Mijo Košutić, Marijan Lovrenčić te Jelena Veseljak – aktualna predsjednica.

U ovom se DVD-u posebna briga vodi o radu s mladima. Djeca unazad nekoliko godina redovito sudjeluju na raznim vatrogasnim natjecanjima i manifestacijama. Tako su i 2010. godine nastupala na 2. memorijalu Marko Piljek koji je održan u Pavlovcu Zabočkom. Podržavanje toga interesa među mladima zasluga i doprinos su voditelja koji vježbaju s djecom. Time je djeci omogućeno, uz stjecanje novi znanja, sklapanje prijateljstva i raznovrsnih iskustava.

Uz natjecanja, posebna se briga vodi o obuci. Tako je u organizaciji Vatrogasne zajednice KZŽ-a i DVD-a u Gornjoj Šemnici održavaju osposobljavanja za zvanje vatrogasca.

DVD Jazvine

Na izvanrednoj sjednici Skupštine DVD-a Radoboj, koja je održana 14. kolovoza 1955., donijeta je odluka o odvajanju i formiranju novog – Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jazvine. U zapisniku je ostalo zapisano na kojim se razlozima temeljio taj zahtjev: „Mirko Tušek podvlači da želja za odvajanjem ne leži u nesuglasicama, već u potrebi omasovljenja vatrogasnog društva...“ U sastav novog DVD-a Jazvine ušli su članovi iz Jazvina, Radobojskog Orehovca i Radobojskih Brega.

Zahvaljujući  zalaganju vodstva Društva, počela je obuka i uvježbavanje u gašenju požara. Povećava se broj članova i bilježi odaziv stanovništva kod prikupljanja sredstava za nabavu potrebne vatrogasne opreme. Sve to potiče članove na još samoprjegorniji rad pa se ekipe Društva uključuju u razna vatrogasna natjecanja, kako na razini krapinskog vatrogasnog saveza, tako i šire. Vrijedno spomena je i to da je još 1963. godine u Zaprešiću na prvenstvu Hrvatske, tadašnja omladina iz Jazvina postala prvak Republike.

Od većih investicija spomenimo da je 4. listopada 2001. za potrebe DVD-a Jazvine nabavljeno navalno vozilo kapaciteta 2.000 litara vode s visokotlačnom pumpom. Osim za intervencije, vozilom se u ljetnim mjesecima dostavlja voda domaćinstvima koja imaju probleme s vodoopskrbom.
Za članove DVD-a Jazvine na izvještajno-izbornoj skupštini, u travnju 2013. godine, posebno je istaknuta nabava vatrogasnog vozila kapaciteta 4.000 litara vode, što je najviše u općini Radoboj, te obnova stare cisterne. Uz to počeli su radovi na uređenju terena na kojem bi se trebalo prići izgradnji novog spremišta. Na skupštini je za predsjednika izabran Zlatko Tušek, za potpredsjednika Alojz Mikša, zapovjednik je Boris Kiseljak, dozapovjednik Željko Vidović, a tajnik Tomislav Tušek.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jazvine održava je u područnoj školi u Jazvinama vatrogasnu vježbu: evakuacija i spašavanje učenika iz škole u slučaju požara, u kojoj  sudjeluju djeca i nastavnici od prvog do četvrtog razreda. Vježba se organizirana s ciljem da nastavnici mogu provesti evakuaciju i spašavanje na siguran način, ali i da se provjeri spremnost i organiziranost DVD-a Jazvine. Aktualni predsjednik DVD Jazvine je Tomislav Tušek.
 

DVD Radoboj

DVD Radoboj djelovao je već tijekom 1929. godine, o čemu postoje zapisi u knjizi 100 godina DVD-a Krapina. Naime, društvo je imalo na korištenju motornu štrcaljku i ostalu nužno potrebnu opremu koja je bila smještena u zgradi pored Mjesnog ureda Radoboj. Ostala je sačuvana knjiga blagajne u kojoj se prvi zapis odnosi na 14. travnja 1929., kada su rudari i mještani uplaćivali novčane doznake i pomoć novoosnovanome Društvu za nabavu opreme. Tako je 19. svibnja 1929. prigodom isplate plače rudarima ubrano 937 dinara, što je u ono vrijeme bio velik iznos.

Kao utemeljitelj Društva spominje se Alojz Klemenčić. Prvu veću akciju gašenja požara članovi DVD-a Radoboj imali su početkom prosinca 1929., kao dokaz tome ostao je zapis o isplati izdataka nastalih zbog požara. Nakon odobrenja društvenih pravila, 1929., bilo je 30 aktivnih i 10 rezervnih članova.

Prema malom broju sačuvanih dokumenata, može se zaključiti da je u radu DVD-a nakon 1936. Nastupilo određeno zatišje, koje je trajalo sve do 1942., kada je održana godišnja skupština na kojoj je izvršena reorganizacija rada. Tijekom II. svjetskog rata u radobojskom DVD-u, kao i u drugim takvim društvima, dolazi do opadanja aktivnosti. Prema pisanim tragovima, prva poslijeratna skupština održana je 18. veljače 1951. Četiri godine kasnije, 14. kolovoza 1955., održana je izvanredna skupština. Raspravljalo se o odvajanju članova iz Jazvina radi formiranja novog DVD-a. Prvih dana 1956. održana je redovna sjednica skupštine Društva koje je tada imalo 24 aktivna člana, a za predsjednika Upravnog odbora izabran je Viktor Kantolić.

Na skupštini 1968., na kojoj je zaključeno da treba ići u nabavu agregata – snažnijeg po potisnoj snazi i kapacitetu, za predsjednika je izabran Josip Broz, direktor Osnovne škole Radoboj. Sredstvima članarine, dobrovoljnih priloga i uz pomoć Vatrogasnog saveza općine Krapina, nabavljena je nova motorna štrcaljka kapaciteta 600 do 800 litara. Prvi kombi za potrebe Društva u Radoboj je, najavljujući svoj dolazak prodornom sirenom, stigao 3. prosinca 1972.

Godine 1997., kada je Društvo imalo 33 aktivna člana, sedam pričuvnih i četiri člana vatrogasne mladeži, predsjednik Upravnog odbora DVD-a Radoboj postao je Franjo Ranogajec. Društvo su te godine činili: četiri časnika i četiri dočasnika, 26 ispitnih vatrogasaca i pet vatrogasaca bez ispita. Nakon Franje Ranogajca na dužnosti predsjednika DVD-a Radoboj još su bili: Josip Macan, Božidar Cerovečki, Hinko Rihtar, Anđelko Ferek Jambrek i Josip Krleža, aktualni predsjednik. Cijelo vrijeme zapovjedničku dužnost obavlja Mijo Jurinjak.

Za DVD Radoboj 2012. godina ostat će upisana kao godina u kojoj je zabilježen najveći šumski požar koji se dogodio na Strahinjčici. Na području djelovanja te je godine bilo ukupno 12 požara, od toga 9 na otvorenom prostoru i tri na građevinama. Gašenje onog najvećeg trajalo je od 22. do 26. ožujka 2012. godine. Konstituirano je to na izbornoj skupštini održanoj u travnju 2013. godine. Tada je za predsjednika izabran Josip Krleža, njegov zamjenik je Zoran Pospiš.
U novom izbornom mandatu za aktualnog predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva izabran je Anđelko Topolovec, a njegov zamjenik je Zoran Pospiš.


U 2018. godini tvrtka Jadranski naftovod d.d. Miramarska cesta 24, Zagreb putem Ugovora o sponzorstvu br. KK-123/18 dodijelila je sponzorstvo Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Radoboj za provođenje programa iz programskog područja zaštite okoliša, obrazovanja, znanosti i odgoja. 


 

U 2020. godini tvrtka Jadranski naftovod d.d. Miramarska cesta 24, Zagreb putem Ugovora o sponzorstvu br. KK-46/20 dodijelila je sponzorstvo Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Radoboj u svrhu pokrivanja dijela troškova nabave novog kombi vatrogasnog vozila

Lovačko društvo Strahinjčica

U Radoboju još sredinom prošlog stoljeća dolazi do organiziranja modernih lovačkih udruga najprije zbog uzgoja, zaštite, a tek onda i radi lova. Naravno, to je podrazumijevalo da te udruge budu dostupne širem broju ljudi različitog ekonomskog statusa, posebno onima koji osjećaju ljubav prema prirodi. Uz to članovi moraju položiti lovački ispit i biti aktivno uključeni u svoju matičnu udrugu radi uzgoja i zaštite. Lovi se prema planu i programu – Lovnoj gospodarskoj osnovi, koja je izrađena u skladu sa zakonom i propisima vezanim za lovstvo. Današnje Lovačko društvo Strahinjčica Radoboj pravni je nasljednik Lovačkog društva Radoboj koje je osnovano 18. listopada 1945. pod organizacijom NO-a Varaždin br. 27559/45.

Lovačko društvo Strahinjčica Radoboj djeluje na ustrojenom zajedničkom lovištu br. 12, koje je zakupljeno 1996. godine od Krapinsko-zagorske županije prema važećim zakonskim propisima. Teritorijalno lovište obuhvaća teritorij općine Radoboj i dio Grada Krapine (Šemnica Donja). Ukupne je površine 3.878 hektara.
Među aktivnostima kojima se lovci bave je streljaštvo. Prva saznanja o tom sportu dobivena su od članova LD-a Zajec Škaričevo i od Jazvinčanca Augusta Tušeka, člana ovog društva. Kako bi mogli vježbati, 1987. godine kod Lovačkog doma Crneki izgrađena je streljana.

U današnjem ustroju ove udruge najviše tijelo je Skupština, koja je usvojenim Statutom precizirala djelatnost Društva, gdje se kaže da je lovačko društvo Strahinjčica Radoboj udruga dobrovoljno udruženih građana lovaca u cilju unapređenja uzgoja, zaštite lova i iskorištavanja divljači i njezinih dijelova, bez namjere stjecanja dobiti. Društvo se sastoji od dviju lokalnih jedinica: Radoboj – Jazvine te Gornja i Donja Šemnica. Predsjednik Lovačkog društva Strahinjčica je Vladimir Vidović

Udruga korisnika infomracijskih tehnologija

Općina Radoboj priključila se krugu gradova i općina koje su na svom području osnovale udrugu korisnika informacijske tehnologije. Radobojska udruga ima naziv: Udruga korisnika informacijske tehnologije Bit Radoboj, skraćeno RAbit. Osnivačka skupština održana je 13. rujna 2013. godine. Za predsjednika udruge izabran je Anđelko Belošević, a za tajnika Marko Kiseljak. Predsjednik je kao primarne zadaće Udruge naveo razvoj informacijskih tehnologija na području Radoboja, unapređenje sustava bežične tehnologije, širenje informatičke pismenosti među stanovnicima te razvoj tehničke kulture uopće. Jedan od prvih ciljeva djelovanja ove udruge je ostvaren time što je u Radoboju proradio prvi hotspot, odnosno lokacija na kojoj je stanovnicima besplatno dostupan bežični Internet.

Udruga umirovljenika Radoboj

Ova je udruga osnovana 28. siječnja 2001. godine a temeljni joj je zadatak pomaganje članovima koji imaju problema – od onih sa svladavanjem svakodnevnih briga oko preživljavanja, pa do onih kada čovjeka počne nagrizati samoća.

Prvi predsjednik Udruge umirovljenika bio je Josip Grobotek. Njega je 12. veljače 2002. na toj funkciji naslijedio Josip Horvat, kasnije je predsjednik bio Dragutin Crnek, a sada tu funkciju obnaša Ivan Malogorski. Tajničke poslove obavlja Zvonko Pavrlišak,

Aktivnosti koje organizira udruga: svake prve srijede u mjesecu mjeri se tlak i razina šećera; moguće je nabaviti ogrjev s plaćanjem na 3 do 4 rate; umirovljenicima koji imaju mirovinu manju od 1.200,00 kuna, u suradnji s Općinom Radoboj, uoči Nove godine daje se pomoć u paketima s najpotrebnijim živežnim namirnicama… Umirovljenici putem ove Udruge kupuju razne prehrambene proizvode, jer se njihovim skupnim uzimanjem ostvaruju niže cijene. Naravno, obzirom na godine u koje su zašli, ima i oboljelih, pa je posjećivanje takvih članova također zadatak o čijem se ostvarenju vodi puno pažnje.

Udruga ima odličnu suradnju s patronažnom službom Doma zdravlja KZŽ-a koja provodi mjerenje tlaka i šećera, a proširena je suradnja i s Gradskim društvom Crvenog križa Krapina

Udruga vinogradara i vinara

Udruga vinara i vinogradara „Radobojski pajdaši“ osnovana je 27.06.2004. godine. Sjedište udruge je na adresi Radoboj 56. Udruga djeluje na području općine Radoboj, grada Krapine i okolice, te dijelom općine Mihovljan. Inicijatori osnivanja udruge bili su Marijan Dunaj, Vinko Rihtar i Anđelko Topolovec. Udruga je osnovana sa svrhom razvoja vinogradarstva i vinarstva, te promicanja razvoja tržišta u cilju prodaje zagorskih vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Postoje određeni kriteriji koje potencijalni kandidat za učlanjenje u udrugu treba zadovoljavati. Kandidat treba imati proizvodne kapacitete na području Hrvatskoga zagorja, treba poštivati statutarne odredbe udruge i treba aktivno sudjelovati u radu udruge. U početku udruga je brojila tridesetak članova, broj kojih se povećao na preko 80 današnjih članova sa stalnim trendom povećanja.

Udruga u svojem djelovanju provodi razne akcije. Obilježavaju se vinski blagdani kao što su Vincekovo, Podizanje klopotca, Martinje. Isto tako, vrši se kušanje mladog vina od strane stručne osobe radi otklanjanja mana vina. Udruga daje na ocjenjivanje vina većine zainteresiranih članova komisiji za ocjenjivanje za sjeverozapadnu Hrvatsku. Također, udruga vrši podjelu diploma na nivou Krapinsko-zagorske županije, u organizaciji Županijske gospodarske komore.

Udruga vinara i vinogradara je u sklopu svojeg djelovanja nabavila i instalirala, u proljeće 2006. godine, agrometeorološku stanicu za praćenje razvoja biljnih bolesti. Snimljeno je stanje kod zainteresiranih članova za otvaranje vinotočja, te se vode daljnje akcije do otvaranja istih. Isto tako, pripremaju se tečajevi za voditelja podruma. Članovi udruge su se uglavnom natjecali na županijskim izložbama vina, gdje su osvajali prosječan broj brončanih do zlatnih odličja.

Članovi udruge raspolažu sa cca 10 hektara vinograda i uglavnom su manji proizvođači, budući da na području na kojem udruga djeluje i nema ni jednog većeg ili velikog proizvođača. Udruga je u stalnom kontaktu sa svojim članovima, kao i sa ostalima zainteresiranima za sadnju i proširenje vinograda i voćnjaka, te im daje potrebne informacije o stručnim službama koje im pri tome mogu najbolje pomoći. Tijekom cijelog vegetacijskog razdoblja udruga je očitavala i distribuirala podatke o kemijskoj zaštiti vinograda, a koje je dobivala na osnovi podataka s agrometeorološke stanice.

Aktualni predsjednik Udruge vinogradara i vinara Radobojski pajdaši je Anđelko Gotlin.

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak,
07:00 - 15:00

Projekt Aktivni i nakon 65-e

Projekt Kreativno online

Javno.Radoboj.hr

Proracun

NK Radoboj

tmpAE

Općina prijatelj djece

tmpC004

Legenda o dedeku i babici

tmp2555

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti internet stranice Općine Radoboj

radoboj.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice radoboj.hr slažete se sa korištenjem kolačića.