Tip operacije 7.4.1.

Rekonstrukcija lovačkog doma – dogradnja i prenamjena u planinarski dom.

KORISNIK PROJEKTA:

Općina Radoboj
Radoboj 8
49232 Radoboj

FOND:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

MJERA:

M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

UGOVOR:

Ugovor o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Operacija 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, KLASA:440-12/18-07-04-01/0029, URBROJ: 343-2110/01-19-003 od 14. svibnja 2019. godine.

CILJEVI PROJEKTA:

Poticati održivi društveni i gospodarski razvoj općine kroz društvene sadržaje primjerene potrebama stanovništva, te doprinositi očuvanju i zaštiti društvene sredine i prirodnog okoliša općine Radoboj
Specifični ciljevi:
– unaprijediti kvalitetu života u općini i smanjiti depopulaciju,
– potaknuti razvojne resurse općine,
– unaprijediti društvenu infrastrukturu.
Ciljevi su u potpunosti usklađeni s Programom razvoja RH, Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Projektom ukupnog razvoja Općine Radoboj i ciljevima predmetne Podmjere 7.4., te direktno pridonose gospodarskom i socijalnom razvoju ruralnih područja i unapređenju kvalitete života čime se potiče ostanak stanovništva u ruralnim područjima. Kroz razvoj male infrastrukture dodatno će se potaknuti razvoj poljoprivrede, gospodarstva i turizma na lokalnoj razini, te će se stvoriti okruženje koje će poticajno djelovati na svo stanovništvo.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Planinarski dom sa potrebnom opremom i uvjetima stavljen u funkciju i na raspolaganje stanovnicima Općine kao i kvalitetni društveni sadržaji utemeljeni na prirodnim danostima Općine i ekološke mreže NATURA 2000: društvene aktivnosti stvaranja i promicanja okolišno učinkovitog i održivog sustava, razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja, aktivnosti obnove, očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti kroz ekološku mrežu NATURA 2000.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA:

Ukupna vrijednost projekta: 6.245.591,01 kuna

Ukupan iznos prihvatljivih troškova: 5.983.612,26 kuna

Iznos potpore za dodjelu: 4.092.390,95 kuna

Iznos potpore iz proračuna EU: 3.478.532,31 kuna

Iznos potpore iz proračuna RH: 613.858,64 kuna

napomena: svi troškovi izraženi su sa PDV-om

Podjeli ovaj članak na društvenim mrežama:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Ostali EU projekti
EU PROJEKTI

Fond solidarnosti EU

EU PROJEKTI

Projekt Kreativno online

EU PROJEKTI

Tip operacije 7.1.1.

EU PROJEKTI

Tip operacije 7.2.2.

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content