Tip operacije 7.2.2.

Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC-KŠ-Brod-D35 na području Općine Radoboj – građevina infrastrukturne namjene 3. skupine

KORISNIK PROJEKTA:

Općina Radoboj

Radoboj 8

49232 Radoboj

FOND:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

MJERA:

M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Podmjera 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Tip operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

UGOVOR:

Ugovor o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacija 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, broj ugovora 774551/2018.

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta je poticati regionalni razvoj Republike Hrvatske te održivi društveni i gospodarski rast i razvoj općine uz osiguranje kvalitetne prometne povezanosti poslovnih, javnih i fizičkih objekata. Zadaća planirane rekonstrukcije je da se kroz razvoj male infrastrukture omogući razvoj poljoprivrede, gospodarstva i turizma, te da se stvori okruženje koje će poticajno djelovati na razvoj poduzetničke inicijative kako za lokalno stanovništvo tako i za potencijalne investitore. Uz rekonstrukciju ceste koja će doprinijeti kvalitetnijom prometnoj povezanosti cilj je riješiti i odvodnju oborinskih voda i ostale prateće instalacije u zahvatu ceste što će doprinijeti sigurnosti odvijanja prometa.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Projektom će se rekonstruirati 2.085,00 metara nerazvrstane ceste na području Općine Radoboj koja će omogućivati stanovnicima dijela naselja Gornja Šemnica i Kraljevac Šemnički pristup prometnicama višeg ranga u pogledu odvijanja svakodnevnih migracija. Glavne karakteristike predmetne trase u horizontalnom smislu veliki je broj krivina. Niveleta cesta ima brdovite karakteristike sa uzdužnim nagibima do 18 % te u kombinaciji sa malim radijusima horizontalnih krivinama predstavlja određena ograničenja. Trup ceste najčešće se nalazi u zasjeku ili usjeku. S obzirom na navedeno postojeće stanje i prometno opterećenje planiranom rekonstrukcijom koja podrazumijeva temeljitu rekonstrukciju donjeg ustroja cesta sa izvedbom oborinskog sustava odvodnje u dužini 1,8 km, novim asfaltnim slojem i ostalim tehničkim detaljima predviđenim projektom postići će se veća kvaliteta i sigurnost odvijanja prometa koja će u konačnici imati pozitivne učinke na život mještana koji gravitiraju i koriste predmetnu cestu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA:

Ukupna vrijednost projekta: 7.105.322,64 kuna

Ukupan iznos prihvatljivih troškova: 6.897.075,50 kuna

Iznos potpore za dodjelu: 6.897.075,50 kuna

Iznos potpore iz proračuna EU: 5.862.514,18 kuna

Iznos potpore iz proračuna RH: 1.034.561,32 kuna

napomena: svi troškovi izraženi su sa PDV-om

Podjeli ovaj članak na društvenim mrežama:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Ostali EU projekti
EU PROJEKTI

Fond solidarnosti EU

EU PROJEKTI

Projekt Kreativno online

EU PROJEKTI

Tip operacije 7.1.1.

EU PROJEKTI

Tip operacije 7.4.1.

Pretraga

Unesite pojam za pretraživanje.
Skip to content