Get Adobe Flash player

Završeni postupci

Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Opskrba električnom energijom 
 
 


Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Izrada idejnog rješenja za budući "kulturno-turistički-edukacijski punkt" te izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće zgrade (hiža zagorskih štrukli)
 
 

 
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Izvedba multimedijalnog sadržaja i idejnog uređenja prostora za muzej Zavičajne zbirke "Radboa" - II. Faza
 
 

 
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Nabava udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda koji pohađaju Osnovnu školu Side Košutić Radoboj 
 
 

 
 Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Energetska obnova Kulturno - sportskog doma Radoboj
 
 

 
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Radoboj 
 
 

 
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Izgradnja okvira na grobnim mjestima na mjesnom groblju u Radoboju
 
 

 
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Solarni fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije i solarni toplinski sustava za PTV
 
 

  
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nad dijelom nerazvrstanih cesta općine Radoboj
 
 

 
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Nabavka traktora za održavanje javnih površina
 
 

 
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - Nabava udžbenika za učenike od prvog do osmog razreda koji pohađaju Osnovnu školu Side Košutić.
 
 

 
Postupak nabave bagatelne vrijednosti - opskrba električne energije
 
 

 
 
Rekonstrukcija stare upravne zgrade Općine Radoboj
 
Dana 14. travnja 2014. godine Općinski načelnik donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabave za predmet nabave „Rekonstrukcija stare upravne zgrade Općine Radoboj“ ev. broj: 01/2014-JN. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosila je  1.500.000,00 kuna. Sukladno članku  25.  stavak  1. te članku 31. Zakona  o  javnoj  nabavi  (Narodne  novine  br.  90/11,  83/13 i  143/13 proveden je otvoreni postupak javne nabave.
Za predmet nabave pristiglo je trinaest ponuda. Javno otvaranje ponuda za navedeni predmet nabave održano je 05. svibnja 2014. godine u prostorijama Zavičajne zbirke u Radoboju. Nakon pregleda i ocjene ponuda, izabrana je najpovoljnija, ona ponuditelja Emos-promet d.o.o. iz Radoboja u iznosu od 1.638.124,90 kuna.
 

 

Rekonstrukcija garaže uz Zavičajnu zbirku

Dana 25. svibnja 2013. godine Općinski načelnik donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabave za predmet nabave „Rekonstrukcija garaže uz Zavičajnu zbirku“ ev. broj: 05/2013-JNMV. Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosila je  90.000,00 kuna. Sukladno članku 26. Stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  90/11.) krenulo se u pregovarački postupak bez prethodne objave.

Nakon zaprimanja i pregleda ponuda, komisija za pregled i ocjenu ponuda, konstatirala je da se inicijalna ponuda ponuditelja MB Transgradnja d.o.o. može okvalificirati kao konačna. Sa navedenim ponuditeljem dana 19. srpnja 2013. godine sklopljen je ugovor o javnim radovima na iznos od 118.560,00 kuna sa PDV-om.

 

 


 

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Radoboj

Dana 24.04.2013. donesena je odluka o početku postupka javne nabave u cilju sklapanja ugovora o javnim radovima za predmet nabave: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Radoboj, u iznosu od 800.000,00 kn bez PDV-a. Za predmet nabave pristigle su dvije ponude. Javno otvaranje ponuda za navedeni predmet nabave održano je 12. lipnja 2013. godine u prostorijama Općine Radoboj. Nakon pregleda i ocjene ponuda, izabrana je najpovoljnija, ona ponuditelja Cesta Varaždin d.d., Međimurska 26, Varaždin u iznosu od 747.274,76kn bez PDV-a.

 

 


 

 

PLAN JAVNE NABAVE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 

 


 

  

Izgradnja nogostupa na županijskoj cesti 2122, na potezu Hara - Gornja Šemnica

Postupak javne nabave završio je dana 16.04.2013. sklapanjem ugovora o javnim radovima s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem MDK Građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda vl. Dragutin Pavlinić, Mrzlo Polje 36. Ukupna vrijednost radova iznosi 725.850,90 kn bez PDV.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave, 6. veljače. 2013 godine objavljen je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u cilju sklapanja ugovora o javnim radovima za predmet nabave: Izgradnja nogostupa na županijskoj cesti 2122, u iznosu od 900.000,00 kn bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje koja se odnosi na predmetni postupak javne nabave u cijelosti je dostupna na internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave ili ovdje:

Dokumentacija za nadmetanje

Prilog br. 1 - ponudbeni list

Prilog br. 2 - NOVI TROŠKOVNIK

Prilog br. 3 - izjava o nekažnjavanju

 


 

 

Izgradnja prometnice u poduzetničkoj zoni "Brod", I. faza

Postupak javne nabave završio je sklapanjem ugovora o javnim radovima s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem Jedinstvo d.d., Mihaljekov Jarek 33, Krapina.  Detalje o zaprimljenim ponudama te sklopljenom ugovoru možete pronaći ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=303897 

 

 


 

 

 Objavljen poziv na nadmetanje za nabavu kamenog materijala za područje Općine Radoboj u 2013. i 2014. godini

 U  Elektroničkom oglasniku javne nabave godine objavljen je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u cilju sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od dvije godine za predmet nabave: Nabava kamenog materijala za područje Općine Radoboj, u iznosu od 120.000,00 kn bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje koja se odnosi na predmetni postupak javne nabave u cijelosti je dostupna na internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave ili ovdje:

Dokumentacija za nadmetanje

Prilog 1 - ponudbeni list

Prilog 2 - troškovnik

Prilog 3 - izjava

 

 


 

 

PLAN JAVNE NABAVE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 


 

 

Započet postupak javne nabave - Izgradnja prometnice u poduzetničkoj zoni "Brod", I. faza

Dana 14. studenoga 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: Izgradnja prometnice u poduzetničkoj zoni „Brod“, I. faza. Procijenjena vrijednost nabave je iznosila 1.600.000,00 kuna bez PDV-a. Do isteka roka za predaju ponuda pristiglo je šest pravovaljanih ponuda. Javno otvaranje ponuda za navedeni predmet nabave održano je 3. prosinca 2012. godine u prostorijama Općine Radoboj. Nakon pregleda i ocjene ponuda, izabrana je najpovoljnija, ona ponuditelja Jedinstvo d.d. iz Krapine, Mihaljekov jarek 33. Ugovor o javnim radovima potpisan je 01. veljače 2013. godine. Predviđeni rok za zavšetak radova je 01. veljače 2014.


Radno vrijeme

ponedjeljak - petak,
07:00 - 15:00

Općina prijatelj djece

NK Radoboj

Legenda o dedeku i babici

Pristup staroj web stranici

radoboj.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice radoboj.hr slažete se sa korištenjem kolačića.